15.01.2019.
Vrijeme čitanja: 8 min
Ostali ste u Hrvatskoj i nezaposleni ste?
Znate raditi neki posao?
Namjeravate pružati određene usluge?
Pokrenuli bi vlastitu proizvodnju?
Razmišljate o otvaranju poduzeća ili obrta?
Administracija Vam zadaje glavobolju?
Ježi Vam se koža od pomisli na ispunjavanje obrazaca i gomile formulara?

Pravo je vrijeme da dogovorimo
izradu poslovnog plana samozapošljavanja!

Da!

Izradu poslovnog plana samozapošljavanja.

Da!

Nazovite me ili pošaljite mail i krećemo!
https://goya-consulting.hr/kontakt/

A osim izrade poslovnog plana samozapošljavanja

za Vas ćemo poduzeti

sve potrebne i sigurne korake do izdavanja 1.računa.

O tome više u blogu

https://goya-consulting.hr/pokretanje-poduzetnickog-pothvata/

Već treću godinu zaredom u Hrvatskoj rastu poticaji za samozapošljavanje, u 2017.
rasli su s 35.000 na 55.000 kuna, a ove godine penju se i do 85.000 kuna. Ta vrsta poticaja
pala je na plodno tlo jer ih svake godine koristi nekoliko tisuća ljudi, a ove godine za
poticanje samozapošljavanja predviđen je rekordan iznos od 341 milijuna kuna kažu nam u
Zavodu za zapošljavanje.
Mjera za samozapošljavanje ojačana je s 55.000 na 70.000 kuna, što konkretno znači
da nezaposlena osoba koja pokreće posao pola novca može potrošiti na nabavu opreme što
ulazi u osnovna sredstva rada, a preostala polovica, ili 35.000 kuna, ide u ostale dopuštene
troškove. Oni koji su pokrenuli posao 2018. moći će koristiti i vaučere za praćenje rada koji bi
im trebali olakšati drugu godinu samostalnog poslovanja.

Poticaji za zapošljavanje mogu narasti i do 275.000 kuna, no oni podrazumijevaju
udruživanje više nezaposlenih osoba u poduzetnički pothvat.
Za otvaranje obrta ili slobodne profesije za dvije osobe može se povući do 110.000
kuna, za osnivanje trgovačkog društva s četiri osobe može se povući do 222.000 kuna, dok
se za osnivanje zadruge s pet uključenih osoba može povući i do 275.000 kuna, koliko iznosi
maksimalni poticaj.

Tko može koristiti potporu za samozapošljavanje?

Potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu koristiti sve
nezaposlene osobe koje su se prijavile na Zavod te su prošle aktivnosti vezane uz
samozapošljavanje.
Za poticaje se može prijaviti svaka nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji
Zavoda, bez obzira na to koliko se dugo vodi u njoj.

Potrebno je pripremiti poslovni plan
iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja isplativa,

savjetovati se s osobama u nadležnom uredu Zavoda za zapošljavanje

i izraditi troškovnik

u kojem je vidljivo da će se novac potrošiti na otvaranje i rad biznisa.

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2019. GODINI:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti
 • zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada web stranice, materijali za oglašavanje, reklamne ploče i natpisi, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) – najviše 10 % od iznosa potpore
 • web hosting, zakup domene, održavanje web stranice
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*
 • *Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2019. GODINI:

 • kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine
 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta
 • najam/leasing vozila i opreme
 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)
 • Na umu treba imati i to da državni poticaji ne uključuju PDV pa ako otvorite obrt ili tvrtku izvan sustava PDV-a, razliku morate podmiriti svojim novcem. Za one koji su u sustavu PDV-a ta stavka nije važna jer će uplaćeni iznos PDV-a moći odbiti od iznosa PDV-a koji su dužni državi.

#PitajPlanirajPokreni
GOYA CONSULTING

Povezani Blog članci
Pogledaj sve članke